(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Toàn bộ Thủ tục hồ sơ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng

THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 1/2018
2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH 1/2018
3 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT 1/2018
4 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng 1/2018

THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 6/2016
2 Giải quyết chế độ thai sản 6/2016
3 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6/2016
4 Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần 6/2016
5 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu 6/2016
6 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát 6/2016
7 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp 6/2016
8 Giải quyết hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã. 6/2016
9 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư. 6/2016
10 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 6/2016
11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về 6/2016
12 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này qua tỉnh khác 6/2016
13 Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng; Điều chỉnh hoặc hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH. 6/2016
14 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg 6/2016
15 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 6/2016

THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 6/2016
2 Ký hợp đồng KCB BHYT 6/2016
3 Khám chữa bệnh BHYT 6/2016
4 Thanh toán chi phí KCB với cơ sở KCB BHYT 6/2016

THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT 1/2018

THỦ TỤC CHI CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: hết hạn hưởng, không có tên trong danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng lien tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước. 6/2016
2 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh. 6/2016
3 Uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH 6/2016
4 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận 6/2016

THỦ TỤC HỒ SƠ SAO Y

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng

PHIẾU GNHS HỌC SINH - SINH VIÊN

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng

NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TP/TX/HUYỆN

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng

NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH TỈNH

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng