(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Toàn bộ Thủ tục hồ sơ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng

THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 7/2018
2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH 7/2018
3 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT 7/2018
4 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng 7/2018

THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Giải quyết hưởng chế độ thai sản 7/2019
2 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN 7/2019
3 Giải quyết hưởng BHXH một lần 7/2019
4 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 7/2019
5 Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu 7/2019
6 Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát 7/2019
7 Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN 7/2019
8 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã 7/2019
9 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam 7/2019
10 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 7/2019
11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích 7/2019
12 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng 7/2019
13 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH 7/2019
14 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg 7/2019
15 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg 7/2019

THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 1/2016
2 Ký hợp đồng KCB BHYT 1/2016
3 Khám chữa bệnh BHYT 1/2016
4 Thanh toán chi phí KCB với cơ sở KCB BHYT 1/2016

THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT 7/2018

THỦ TỤC CHI CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng. 7/2019
2 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp 7/2019
3 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận 7/2019

THỦ TỤC HỒ SƠ SAO Y

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng

PHIẾU GNHS HỌC SINH - SINH VIÊN

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng

NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TP/TX/HUYỆN

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng

NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH TỈNH

Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng