(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 6/2016
2 Giải quyết chế độ thai sản 6/2016
3 Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6/2016
4 Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần 6/2016
5 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu 6/2016
6 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát 6/2016
7 Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp 6/2016
8 Giải quyết hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã. 6/2016
9 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư. 6/2016
10 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 6/2016
11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về 6/2016
12 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này qua tỉnh khác 6/2016
13 Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng; Điều chỉnh hoặc hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH. 6/2016
14 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg 6/2016
15 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 6/2016
Các Biểu mẫu liên quan
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu C70a-HD theo QĐ636 1/2016
2 Mẫu C70a-HD theo QĐ636 1/2016
3 Mẫu 13-HSB 1/2016
4 Mẫu C70a-HD theo QĐ636 1/2016
5 Mẫu 14-HSB 1/2016
6 Mẫu 13-HSB 1/2016
7 Mẫu 05-HSB 1/2016
8 Mẫu 05-HSB 1/2016
9 Mẫu 12-HSB 1/2016
10 Mẫu 13-HSB 1/2016
11 Mẫu 14-HSB 1/2016
12 Mẫu 14-HSB 1/2016
13 Mẫu 13-HSB 1/2016
14 Mẫu 09A-HSB 1/2016
15 Mẫu 16-HSB 1/2016
16 Mẫu 14-HSB 1/2016
17 Mẫu 14-HSB 1/2016
18 Mẫu 14-HSB 1/2016
19 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp theo QĐ 613 1/2016
20 Mẫu 01-QD52 1/2016
21 Mẫu 02-QD52 1/2016