(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH
Stt Tên thủ tục hồ sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Giải quyết hưởng chế độ thai sản 7/2019
2 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN 7/2019
3 Giải quyết hưởng BHXH một lần 7/2019
4 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 7/2019
5 Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu 7/2019
6 Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát 7/2019
7 Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN 7/2019
8 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã 7/2019
9 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam 7/2019
10 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 7/2019
11 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích 7/2019
12 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng 7/2019
13 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH 7/2019
14 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg 7/2019
15 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg 7/2019
Các Biểu mẫu liên quan
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mau 01B-HSB-QD777 1/2019
2 Mau 13-HSB-QD777 1/2019
3 Mau 01B-HSB-QD777 1/2019
4 Mau 01B-HSB-QD777 1/2019
5 Mau 13-HSB-QD777 1/2019
6 Mau so 14-HSB-QD777 1/2019
7 Mau So 05A-HSB-QD777 1/2019
8 Mau So 05B-HSB-QD777 1/2019