(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN
Các Biểu mẫu liên quan
Stt Tên biểu mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Ban ke ho so theo QD929 1/2018
2 Mau D02-TS-929 1/2018
3 Mau TK1-TS-929 1/2018
4 Mau TK3-TS-929 1/2018
5 Ban ke ho so theo QD929 1/2018
6 Mau D02-TS-929 1/2018
7 Mau TK1-TS-929 1/2018
8 Mau TK3-TS-929 1/2018
9 Ban ke ho so theo QD929 1/2018
10 Mau D02-TS-929 1/2018
11 Mau TK1-TS-929 1/2018
12 Mau TK3-TS-929 1/2018
13 Ban ke ho so theo QD929 1/2018
14 Mau D02-TS-929 1/2018
15 Mau TK1-TS-929 1/2018
16 Mau TK3-TS-929 1/2018
17 Ban ke ho so theo QD929 1/2018
18 Mau TK1-TS-929 1/2018