(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Hoạt động - sự kiện


Bảo hiểm xã hội Cam Lâm phối hợp với Bưu điện huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ cuối năm 2019

Ngày đăng: 12/1/2019 5:33:48 PM

Chiều ngày 28/11/2019, Bảo hiểm xã hội huyện Cam Lâm phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng thời bàn bạc biện pháp tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019.


Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; việc thực hiện các dịch vụ công như: Việc chuyển phát văn bản, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đến các đơn vị nhiều lần nhưng không gặp do đơn vị đóng cửa hoặc đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh..; đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng thường xuyên vắng nhà, đối tượng hưởng trợ cấp BHXH một lần qua tài khoản cá nhân than phiền mất thời gian, tốn phí…
Ông: Lê Văn Đồng - Giám đốc BHXH Cam Lâm
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận ông Lê Văn Đồng – Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện đã phát biểu ý kiến và đánh giá kết quả phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa hai đơn vị. Trong đó, Bưu điện huyện đã thực biện tốt các nội dung công việc theo hợp đồng ký kết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên còn một số nội dung cần phải khắc phục và phấn đấu trong thời gian tới đó là: Việc giao thẻ BHYT đến đối tượng còn chậm để cử tri phản ảnh, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt kế hoạch đề ra…. Để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới hai bên thống nhất tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin để thời kịp thời chỉ đạo. Đặc biệt đề nghị Bưu điện huyện tăng cường công tác tuyên truyền, khai thác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, tập trung quyết liệt, huy động mọi nguồn lực, phát động phong trào thi đua ra quân để phát triển đối tượng tham gia đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, BHXH Cam Lâm sẽ tạo mọi điều kiện về phương tiện, nhân lực và phối hợp tốt để Bưu điện triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đồng thời phân công nhân viên cùng với BHXH huyện tăng cường rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc tại các doanh nghiệp chưa tham gia, doanh nghiệp tham gia chưa đầy đủ số lao động theo tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019.
Kết thúc cuộc họp, hai bên cam kết nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019./.
Nguồn: BHXH Cam Lâm