(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Hoạt động - sự kiện


BHXH Thị xã Ninh Hòa tăng cường giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

Ngày đăng: 11/7/2019 8:30:31 AM

Để thực hiện có hiệu quả việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)


Từ ngày 01/9/2019, phạm vi áp dụng giao dịch điện tử được mở rộng đối với thủ tục giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Hầu hết các đơn vị đang giao dịch điện tử với cơ quan BHXH trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT nộp danh sách đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe mẫu 01B-HSB đều được thực hiện thông qua phần mềm Giao dịch điện tử BHXH.
Ngoài ra, tại BHXH thị xã đã áp dụng đối với các cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử hoặc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Việc quy định đối tượng áp dụng đối với cá nhân đã tạo điều kiện cho người lao động, thân nhân người lao động thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH, BHYT và BHTN được thuận lợi hơn. Đến nay BHXH thị xã đã thực hiện tiếp nhận 100% các đơn vị SDLĐ thanh toán chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức bằng GDĐT, số hóa hồ sơ lưu trữ, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH 1 lần qua GDĐT từ tháng 9/2019  đến nay cũng tăng cao được 141/286 hồ sơ. Số hồ sơ giao dịch điện tử lĩnh vực chế độ BHXH từ tháng 9/2019 đến nay là 555/747 hồ sơ, đạt tỷ lệ 74,3%


Việc triển khai giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của Chính phủ, trong thời gian tới công tác này tiếp tục được thực hiện phổ biến hơn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa./.
Nguồn: BHXH TX Ninh Hòa