(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Hoạt động - sự kiện


Chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện thị xã Ninh Hòa

Ngày đăng: 11/5/2019 4:27:56 PM

Hiện nay trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có trên 3.000 người hưởng các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện: hưu trí, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mai táng phí…, trong đó có 840 người hưởng qua ATM chiếm tỷ lệ 27,06%.


Thực hiện Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng hàng tháng qua hệ thống bưu điện số 10/BHXHKH/ BĐT-KH ngày 03 tháng 06 năm 2019 kí kết giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa;
Để thực hiện tốt việc quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện, Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10/2019 Bảo hiểm xã hội thị xã Ninh Hòa tổ chức xác minh thực tế tại nơi cư trú của người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua ATM, cùng đi với đoàn có Bưu điện thị xã.
Thực tế xác minh đối với 16 trường hợp người hưởng BHXH qua ATM có độ tuổi từ 80 tuổi trở lên, phát hiện 01 trường hợp người hưởng chế độ hưu trí đã chết từ tháng 6/2019 , 01 trường hợp người hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 91 đã di chuyển khỏi địa phương cư trú nhưng công tác quản lý đối tượng của Bưu điện không theo dõi để báo giảm và báo chuyển nơi đăng ký nhận trợ cấp kịp thời.
 Qua xác minh phát hiện, BHXH thị xã đã yêu cầu Bưu điện có trách nhiệm thu hồi nộp ngay vào quỹ BHXH sau hai ngày kể từ khi phát hiện số tiền đã chi trả sai từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2019 là 5 tháng với số tiền 30.548.200 đồng (ngày 14/10/2019 Bưu điện đã thực hiện nộp đủ số tiền trên vào quỹ BHXH), đồng thời yêu cầu Bưu điện thực hiện chuyển người hưởng về đúng địa phương cư trú. Qua đó cũng đề nghị Bưu điện thị xã thực hiện đúng quy định của Hợp đồng quản lý đối tượng đã được ký kết giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh trong việc quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, tiến hành kiểm tra, xác minh lại toàn bộ người hưởng chế độ BHXH hàng tháng nhất là đối với người hưởng qua tài khoản ATM và người lĩnh thay.
                                             Nguồn: BHXH Ninh Hòa