(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Hoạt động - sự kiện


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019

Ngày đăng: 10/9/2019 3:59:35 PM

Thực hiện Chương trình hành động số 25/CTr-TU ngày 10/10/2018 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội


Để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đến năm 2021 nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nhưng kết quả còn thấp. Năm 2018 toàn tỉnh có 2.225 người người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 90% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. Nguyên nhân của tình trạng trên, một phần do người dân chưa quan tâm, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của BHXH tự nguyện; đối tượng khuyến khích tham gia là người làm nghề tự do, nông dân, những người có việc làm không ổn định, thu nhập thấp, thu nhập không thường xuyên...
Năm 2019, BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 5.434 người (tăng gần 2,5 lần so với năm 2018). Bám sát chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao và chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH tỉnh đã tập trung các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời chỉ đạo quyết liệt BHXH các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh.
BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, đồng thời giao chỉ tiêu cho ngành Bưu điện phát triển mới đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt nâng cao chất lượng các đại lý, điểm thu BHXH và trở thành “cánh tay nối dài” của ngành BHXH. Điều này giúp người dân tiếp cận, cập nhật thông tin, thuận lợi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ở các đại lý, điểm thu BHXH; giúp đội ngũ này có thêm kỹ năng, kiến thức để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các địa bàn. Hiện nay toàn tỉnh có 135 đại lý, 540 điểm thu BHXH, BHYT; 632 nhân viên đại lý ở các thôn, tổ dân phố.
                                         
Hội nghị tuyên truyền tại phường Phước Hải, Nha Trang
Cùng với đó, công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong đó có việc hướng dẫn người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện được BHXH tỉnh chú trọng. Công tác tuyên truyền bằng các hình thức trực quan pano, áp phích, tờ rời, truyền thanh; cổng thông tin website BHXH tỉnh; truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử của Trung tâm Truyền thông tỉnh... Qua đó giúp người dân cập nhật thông tin đa chiều, hiểu rõ hơn chính sách chung của BHXH, trong đó có việc tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến ngày 30/9/2019, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với ngành Bưu điện tỉnh và các hội, đoàn thể tổ chức 272 hội nghị tuyên truyền trực tiếp, đã có 5.469 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100,64% kế hoạch giao của năm 2019. Đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành chỉ tiêu đề ra./.
                                                                        Nguyễn Văn Hùng

                                                            Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ