(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Hoạt động - sự kiện


BHXH huyện Vạn Ninh: Chú trọng tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại cơ sở.

Ngày đăng: 9/30/2019 4:18:19 PM

Trong những năm qua công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện luôn được BHXH huyện Vạn Ninh chú trọng nâng cao, từng bước đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền, nội dung phong phú và có tính thiết thực cao, đội ngũ tuyên truyền luôn được tạo điều kiện để cập nhật và trang bị kỹ năng trong quá trình tuyên truyền tại địa phương, từ đó công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngày càng được nâng cao.


Thực hiện chức năng nhiệm vụ và kế hoạch được giao trong năm 2019, BHXH huyện Vạn Ninh đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT và chính sách BHXH tự nguyện, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tuyền truyền chính sách BHXH tự nguyện xuống địa bàn thôn, tổ của từng xã trên địa bàn huyện.
 

Hội nghị tuyên truyền

Với phương pháp trên  trong 9 tháng đầu năm 2019, BHXH huyện Vạn Ninh đã phối hợp cùng với Bưu điện huyện tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Vạn Ninh, bên cạnh đó đơn vị cũng đã phát tờ rơi, treo băng rôn trực quan tuyên truyền về BHXH trên các trục đường chính trên địa bàn huyện. Thường xuyên truyền tải các thông điệp, mẩu chuyện truyền thông chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế để nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ.
Những buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp đã giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện, tin tưởng vào chính sách đầy tính nhân văn, chia sẻ cộng đồng mà Đảng và Nhà nước tổ chức thực hiện, từ đó có ý thức tự giác tham gia, tính đến ngày 30/9/2019 trên địa bàn huyện đã có 635 người tham gia BHXH Tự nguyện đạt 118% so với kế hoạch giao năm 2019.
Để công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Vạn Ninh tiếp tục đạt hiệu quả, trong thời gian tới BHXH huyện Vạn Ninh sẽ tiếp tục quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng truyền thông, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu đó là tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT ở địa phương; nâng cao chất lượng truyền thông, tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT; đổi mới hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT bảo đảm tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; bồi dưỡng nâng cao kiến thức BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền và đội ngũ cộng tác viên, nhân viên đại lý thu BHXH, phải tích cực phối hợp với các ngành, các cơ quan truyền thông kịp thời truyền tải những chủ trương chính sách mới.
Với sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành và các địa phương, tin tưởng chất lượng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT của BHXH huyện Vạn Ninh sẽ không ngừng được nâng lên với mục tiêu vì sự tiến bộ của xã hội, vì quyền lợi chính đáng của người dân trên địa bàn huyện.
                                                                                        Nguyễn Anh Long
                                                                                          BHXH Vạn Ninh