(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Thông báo


THÔNG BÁO cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh khánh Hòa

Ngày đăng: 3/20/2019 9:15:57 AM

...


Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh xin thông báo như sau:
1. Về cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT
- Kể từ ngày 15/3/2019, khi thẻ BHYT bị mất hoặc bị hỏng, người tham gia BHYT có thể liên hệ với cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH các huyện, thị xã, thành phố nơi gần nhất trong giờ hành chính để được cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT hoàn toàn miễn phí.
- Riêng đối với trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ (nhân thân, mã quyền lợi…) thì liên hệ với cơ quan BHXH nơi cá nhân, đơn vị đang tham gia BHYT.
2. Về tiếp nhận và giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần
- Kể từ ngày 01/4/2019, khi đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần, người lao động có thể liên hệ với cơ quan BHXH tỉnh hoặc BHXH các huyện, thị xã, thành phố nơi gần nhất trong giờ hành chính để được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ.
Mọi vướng mắc và nhu cầu xin liên hệ BHXH tỉnh Khánh Hòa– 05 Huỳnh Thúc Kháng, TP Nha Trang – Số điện thoại: 0258.3511777 -0258.3827447 hoặc cơ quan BHXH các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.
BHXH tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo./.