(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Thông báo


Lịch Làm việc của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 2/18/2019 2:39:55 PM

...


Lịch làm việc Tuần 46/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 45/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 44/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 43/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 42/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 41/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 23/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 22/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 21/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 20/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 19/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 17/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch làm việc Tuần 15/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch Làm việc Tuần 14/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch Làm việc Tuần 13/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch Làm việc Tuần 12/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch Làm việc Tuần 11/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch Làm việc Tuần 10/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch Làm việc Tuần 09/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa

Lịch Làm việc Tuần 08/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Khánh Hòa