(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Hoạt động - sự kiện


Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2018-2020.

Ngày đăng: 9/10/2018 9:57:12 AM

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa và Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2018-2020.Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và các phòng chức năng có liên quan của hai cơ quan. Ông Dương Văn Hào, Giám đốc BHXH tỉnh, ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất phối hợp thực hiện một số nội dung gồm: nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động; tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Liên minh hợp tác xã phấn đấu đến năm 2020 có trên 95% cán bộ quản lý, người lao động, thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và trên 1,5 % thành viên hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Với quy chế phối hợp được ký kết, tin rằng trong thời gian tới, số người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh sẽ đạt kết quả cao hơn./.
Nguyễn Thắng