(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Thông báo


Danh bạ Điện thoại và Email công vu BHXH tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 4/3/2017 3:06:04 PM

...


THÔNG BÁO
 
Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc phản ánh, tư vấn và giải đáp thắc mắc về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo số điện thoại, email công vụ, trang thông tin điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, tư vấn giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức……trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

DANH BẠ EMAIL CÔNG VỤ
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
STT Nội dung tiếp nhận phản ánh tư vấn và giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN Số Điện thoại Đơn vị chức năng chịu
trách nhiệm giải quyết
I Tiếp nhận qua số điện thoại trong giờ hành chính
1 Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc.
3816251
(Đường dây nóng) Nếu ngoài giờ hành chính thì máy sẽ tự động ghi lại)
Phòng Tổ chức cán bộ
2 Tư vấn, giải đáp về chính sách BHYT (Quyền lợi, thủ tục thanh toán trực tiếp, các thủ tục liên quan đến Khám chữa bệnh (KCB) tại cơ sở KCB, thanh quyết toán chi phí KCB, giám định, kết nối thông tin dữ liệu trên hệ thống giám định BHYT..).
3823167
Phòng Giám định Bảo hiểm y tế:
  - Trưởng phòng
- Chuyên viên
 
3 Tư vấn, giải đáp về giải quyết chính sách BHXH (Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp, Hưu trí, Tử tuất, quản lý mẫu C65, chi trả các chế độ hàng tháng, một lần, trợ cấp thất nghiệp…).
3827443
3810233
Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội
  - Trưởng phòng
- Chuyên viên
 
4 Tư vấn, giải đáp về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Cấp mới, cấp lại, gộp sổ, trả sổ, điều chỉnh thông tin trên sổ; Cấp mới, cấp lại thẻ BHYT)

3810019
Phòng Cấp sổ, thẻ
  - Trưởng phòng
- Chuyên viên
 
5 Tư vấn, giải đáp về công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN (Mức đóng, tỷ lệ đóng, tiền lương, tiền công, điều chỉnh mức đóng, lãi phạt chậm đóng, truy thu, truy đóng…)

3827446
3810234
Phòng Quản lý thu
  - Trưởng phòng
- Chuyên viên
6 Tư vấn, giải đáp về thủ tục hồ sơ hưởng BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN  
3812523
3810235
Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả
thủ tục hành chính
  - Trưởng phòng
- Chuyên viên
7 Tư vấn, giải đáp trong việc thực hiện phần mềm trong hệ thống BHXH (Phần mềm: giao dịch điện tử KBHXH; cổng tiếp nhận hồ sơ Khám chữa bệnh..)
3827445
Phòng Công nghệ thông tin
  - Trưởng phòng
- Chuyên viên
8 Tư vấn, giải đáp trong công tác thu hồi nợ, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN
3824169
Phòng Khai thác và Thu nợ
  - Trưởng phòng
- Chuyên viên
9
Quản lý văn bản đi, đến

3815441
(Điện thoại + Fax)

Văn thư
10 Thanh tra, Kiểm tra, Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
3827626
Phòng Thanh tra – Kiểm tra
  - Trưởng phòng
- Chuyên viên
II Tiếp nhận, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN (Chế độ hưởng, thủ tục hồ sơ, công tác thu nộp, cấp sổ thẻ…) Trang thông tin điện tử BHXH Khánh Hòa: bhxhkhanhhoa.gov.vn
(Tiếp nhận 24/24 giờ trong ngày)
Văn phòng và các phòng
 nghiệp vụ liên quan
 
 
Trân trọng thông báo./.