(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Barner Phải


Chuyên mục BHYT học sinh - sinh viên

Ngày đăng: 9/8/2016 9:28:10 AM

Cập nhật các thông tin, văn bản, hồ sơ, báo cáo ...liên quan đến BHYT HS-SV.


BÁO CÁO: Tình hình tham gia Bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên năm học 2018-2019, Tổng hợp toàn tỉnh
Công Văn Liên tịch số 1850/LT-BHXH-GDĐT, Về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 
Báo cáo số 749/BHXH-BC, Tình hình tham gia BHYT HS-SV năm học 2017 - 2018
Báo cáo 1030/BC-BHXH, tình hình tham gia BHYT HS-SV năm học 2016-2017
Hướng dẫn liên tịch 870/HDLT-BHXH-GDĐT, Thực hiện Công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018
Công văn 378/BHXH-QLT, V/v tham gia BHYT của HS-SV
Công văn 377/BHXH-QLT, V/v tham gia BHYT của HS-SV
Công văn 349/BHXH-QLT, Tình hình tham gia BHYT HS-SV niên học 2016-2017
Báo cáo số 36/BC-BHXH, Tình hình tham gia BHYT học sinh - sinh viên năm học 2016-2017
Giao dịch điện tử đối với BHYT HSSV năm học 2016-2017
Văn bản 790/BHXH-KHTC về việc trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ
Liên tịch số 06/BHXH-TĐ về việc tăng cường công tác bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên
Liên tịch số 05/LT-BHXH-GDĐ, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
Văn bản số 644/BHXH-QLT, về tình hình tham gia BHYT học sinh-sinh viên niên học 2015-2016
Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh niên học 2016-2017