(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Tin Bảo hiểm y tế


UBND thành phố Cam Ranh: Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác BHYT toàn dân

Ngày đăng: 3/17/2016 10:09:34 AM

Thời gian qua, thành phố Cam Ranh đã chú trọng trong việc triển khai công tác BHYT toàn dân và đạt được một số kết quả tích cực, để hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, năm 2016 thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT đến các đơn vị, cơ quan và tất cả xã phường trên địa bàn.


Tính đến cuối năm 2015, toàn thành phố có 69,6% dân số tham gia BHYT, tăng 4% so năm 2014. Trong đó, một số nhóm đối tượng tham gia đạt kết quả cao như : đối tượng cận nghèo tham gia BHYT đạt 100%, học sinh tham gia BHYT đạt 94% …Tuy nhiên, hiện nay đối tượng hộ gia đình tự đóng mới đạt 30%, người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh tư nhân tham gia BHYT còn thấp.

Để mở rộng đối tượng tham gia BHYT, đạt được mục tiêu 90% dân số tham gia  BHYT giai đoạn 2015-2020, UBND thành  phố Cam Ranh đã giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia cho từng  xã, phường, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, UBND các xã, phường phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường tuyên truyền chính sách đến các đối tượng cận nghèo, hộ gia đình tự đóng và người lao động, người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ sở  y tế cần nâng cao chất lượng KCB BHYT; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật hiện đại, bảo đảm quyền lợi được hưởng cho người tham gia, đem lại niềm tin cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo từng  xã, phường phải  xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành chỉ tiêu  BHYT được giao, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra, đến cuối năm 2016 có 96.900 người tham gia BHYT./.
 BHXH TP Cam Ranh