(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Giới thiệu


BHXH Huyện Vạn Ninh

Ngày đăng: 12/14/2015 10:21:48 AM


BAN GIÁM ĐỐC:
- Giám đốc:       Trương Minh Phương           Điện thoại: 058.913556
- Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Diễn               Điện thoại: 058.3840653
 
BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ: 058.3869209
- Chính sách: 058.3840653
- Thu:   058.3840653
- Cấp sổ, thẻ:   058.3840653
- Một cửa: 058.3840653
- Kế toán: 058.3840653
- Văn thư: 058.3840653