(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Giới thiệu


BHXH Huyện Khánh Vĩnh

Ngày đăng: 12/14/2015 10:08:27 AM


Địa chỉ:  Số 68A, đường 2/8, Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
Ban Giám đốc:
- Giám đốc:  Đỗ Quốc Sự      ĐT: 058.3790169
- Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tác

Bộ phận nghiệp vụ:
- Chính sách: 058.3790113
- Thu:  058.3790114
- Cấp sổ, thẻ:  058.3790114
- Một cửa:  058.3790291
- Kế toán: 058.379.113
- Giám định BHYT: 058.3790225