(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Giới thiệu


BHXH Huyện Cam Lâm

Ngày đăng: 12/14/2015 10:04:03 AM


Địa chỉ: Thị trấn Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
Ban Giám đốc:
- Giám đốc:   Lê Văn Đồng      ĐT: 3540161
- Phó Giám đốc:                      ĐT: 3983516

Bộ phận nghiệp vụ:
- Chính sách: 3983316
- Thu:  3983516
- Cấp sổ, thẻ:  3983316
- Một cửa: 3983316
- Kế toán: 3983606
- Văn thư: 3983606