(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Giới thiệu


BHXH Huyện Diên Khánh

Ngày đăng: 12/14/2015 9:59:30 AM


Địa chỉ: 04 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TT Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
BAN GIÁM ĐỐC:
- Giám đốc :       Nguyễn Điển                                        Điện thoại: 0583.851.769
- Phó giám đốc : Trần Thị Kim Thanh                               Điện thoại: 0583.753.771
- Phó giám đốc : Lê Thị Thảo Huyền                                Điện thoại: 0583.850.972

BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ:
- Chính sách: 0583.850.972
- Thu : 0583850287
- Cấp sổ, thẻ:   0583.753.771
- Một cửa: 0583.850.972
- Kế toán: 0583.850.972
- Văn thư: 0583.850.972
- Giám định : 0583.753.771
- Bảo vệ, tạp vụ: 0583.850.972