(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Giới thiệu


BHXH Thị xã Ninh Hòa

Ngày đăng: 12/14/2015 9:56:45 AM


Địa chỉ: Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Ban Giám đốc:
- Giám đốc:         ĐT: 058. 3631759
- Phó Giám đốc:  Nguyễn Thị Xuân Mai       ĐT: 058. 3631759
- Phó Giám đốc:  Nguyễn Thị Minh Hương     ĐT:

Bộ phận nghiệp vụ:  058. 3844795 - 058.3633356                                             
- Chính sách:
- Thu: 
- Cấp sổ, thẻ: 
- Một cửa: 
- Kế toán: 
- Văn thư: