(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Giới thiệu


BHXH Thành phố Cam Ranh

Ngày đăng: 12/14/2015 9:52:34 AM


Địa chỉ: 1734 đường Hùng Vương, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Ban Giám đốc:
- Giám đốc:   Đặng Thị Thức      ĐT: 3861130
- Phó Giám đốc:   Võ Hoài Lâm      ĐT: 3861323
- Phó Giám đốc:   Lê Thanh Minh      ĐT: 3860407

Bộ phận nghiệp vụ: 3861234
- Chính sách: 0583860407
- Thu:   0583860407
- Cấp sổ, thẻ: 0583861234
- Một cửa: 0583861323
- Kế toán: 0583861323
- Văn thư: 0583861323