(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Giới thiệu


BHXH Thành phố Nha Trang

Ngày đăng: 11/24/2015 4:15:10 PM


Địa chỉ: Số 88 đường 23 tháng 10, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Ban Giám đốc:
- Giám đốc:   Lê Văn Điệp      ĐT: 3820668
- Phó Giám đốc:   Nguyễn Ngọc Diễn      ĐT: 3829231
- Phó Giám đốc:   Huỳnh Thiên Hùng       ĐT: 3561415

Bộ phận nghiệp vụ: (058 ) 3827799 – (058 ) 3826224
- Chính sách:
- Thu: 
- Cấp sổ, thẻ: 
- Một cửa: 
- Kế toán: 
- Văn thư: