(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Giới thiệu


Lãnh đạo

Ngày đăng: 11/23/2015 3:25:41 PM

LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA


  PHÓ GIÁM ĐỐC:  LÊ HÙNG CHÍNH
( Quản lý và điều hành BHXH Khánh Hòa) 
Điện thoại: 058.3562355
Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác TCCB, Kế hoạch - tài chính, Kiểm tra, Thu, Cấp sổ - thẻ, Khai thác và thu nợ.
  PHÓ GIÁM ĐỐC: BÙI ĐĂNG AN
Điện thoại: 058.3812525
Phụ trách công tác Chế độ BHXH, TN&Trả KQ TTHC, Giám định BHYT, Công nghệ thông tin.