(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Liên hệ
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Số 5 Huỳnh Thúc Kháng - P. Phước Tiến - TP. Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại : (058) 3.827447
Fax : (0583) 815441
Email : vanphong@khanhhoa.vss.gov.vn
Website : http://www.bhxhkhanhhoa.gov.vn