(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Các vấn đề khác


Câu hỏi: trợ cấp BHTN cho giám đốc công ty

[Người hỏi: Nhàn - Email: nguyennhannt1805@gmail.com . 7/26/2019 12:00:00 AM ] xin hỏi, trường hợp là chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty tự trả lương cho chính mình có tham gia BHXH thì hưởng trợ cấp BHTN như thế nào? vì là giám đốc công ty nên không có ký kết hợp đồng cũng như có quyết định thôi việc. Xin cảm ơn

Trả lời

[ 7/31/2019 12:00:00 AM] Về vấn đề này, BHXH Khánh Hòa trả lời như sau:
 Theo Điều 43 Luật Viêc làm 2013
“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”
 Vậy theo quy định trên, Giám đốc công ty chỉ là đối tượng bắt buộc đóng Bảo hiểm thất nghiệp khi giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp Giám đốc công ty bạn không có ký kết hợp đồng nên không thuộc đối tượng đóng BHTN và không được hưởng trợ cấp BHTN.