(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Những câu hỏi thường gặp


Câu hỏi: Thủ tục nộp hồ sơ báo tăng

[Người hỏi: Lê Thị Thanh Thuỷ - Email: Thanhthuy.ueh.kt14@gmail.com . 7/22/2019 12:00:00 AM ] Khi báo tăng mới lao động cho bảo hiểm xã hội, việc ghi thiếu thông tin số điện thoại của người lao động có bị trả lại hồ sơ tăng mới không, nếu cơ quan bhxh trả lại hồ sơ thì căn cứ vào văn bản nào?

Trả lời

[ 7/25/2019 12:00:00 AM] Về ý kiến của bạn,  BHXH tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau :
Theo ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam về triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH qua đó cần cập nhật số điện thoại di động và mã số thuế cá nhân của người lao động nhằm :
+ Tra cứu thông tin quá trình tham gia BHXH, BHTN và giá trị thẻ BHYT tại cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/pages/default.aspx phần Tra cứu trực tuyến.
+ Cơ quan BHXH sẽ triển khai gửi tin nhắn đến số điện thoại di động của người lao động, nội dung: thông báo việc đơn vị báo giảm đóng BHXH cho người lao động, thời gian thực hiện: khi có biến động giảm đóng BHXH của người lao động.
BHXH tỉnh Khánh Hòa đã gửi các công văn : 356/BHXH-QLT ngày 07/03/2019 V/v hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia; công văn 788/BHXH-QLT ngày 18/4/2019 V/v trao đổi thông tin giữa người  lao động và đơn vị với cơ quan BHXH; công văn 1480/BHXH-QLT ngày 08/7/2019 V/v hướng dẫn bổ sung thông tin người tham gia.
Theo đó , khi có phát sinh tăng mới đơn vị hướng dẫn người tham gia kê khai các nội dung trên Mẫu TKI-TS với đầy đủ thông tin (bao gồm cả số điện thoại di động và mã số thuế cá nhân người tham gia).