(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Các vấn đề khác


Câu hỏi: điều kiện hưởng BHXH

[Người hỏi: Trần Thị Ngọc Kiều - Email: utkieu240684@gmail.com . 5/31/2019 12:00:00 AM ] Em làm việc tại cty từ T11/2011 đến T01/2016 em xin thôi việc và được chốt sổ đến T01/2016 ( không nộp hs hưởng BHTN) đến T09/2016 e làm việc lại và tiếp tục đóng BHXH (tại cty cũ). Đén nay e xin nghỉ việc nhưng do cty nợ BHXH nên không chốt sổ cho e đc ( Sổ BHXH e giữ và được chốt đến T01/2016) vậy cho e hỏi e có được hưởng BHTN và BHXH 1 lần không

Trả lời

[ 6/3/2019 12:00:00 AM]
BHXH Khánh Hòa phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:
1.Về chế độ trợ cấp BHXH 1 lần:

- Tại Điều 1 Nghị quyết số  93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động quy định: Người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội .
Như vậy bạn chưa đủ các điều kiện nêu để hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.
            2. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp :
+ Đang đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi nghỉ việc và đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn
+ Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm đúng thời gian quy định ;
+ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Như vậy nếu đơn vị bạn chưa đóng đủ BHXH, BHTN cho bạn bạn sẽ không đủ điều kiện “Đang đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi nghỉ việc và đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động” do đó bạn chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.