(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Chế độ Hưu trí


Câu hỏi: Bhxh

[Người hỏi: Nguyễn Thị Nữ - Email: Vanhuoc1164@gmail.com . 5/28/2019 12:00:00 AM ] Tôi tên Nguyễn Thị Nữ nghĩ hưu từ tháng 1/2018; số sổ bhxh 4197012807 tại TP Cam Ranh.Xin cho tôi biết cụ thể về lương hưu và phần điều chỉnh theo nghị định 137/2018 hiện nay của tôi.

Trả lời

[ 6/3/2019 12:00:00 AM]
1.Theo thông tin bạn cung cấp về họ tên và số sổ BHXH thì lương hưu của bạn như sau :
Họ và tên: Nguyễn Thị Nữ     Số hồ sơ: 4197012807           
Ngày tháng năm sinh: 26/12/1962      Giới tính:Nữ  
Thời gian đóng BHXH để tính lương hưu: 34 năm 4 tháng  
Tỷ lệ hưởng lương hưu: 75% 
Mức tiền làm căn cứ tính lương hưu: 7.515.901 đồng.         
Mức lương hưu tháng:  5.636.926 đồng
Hưởng lương hưu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018           
Nơi nhận lương hưu: Tổ 1 - Phường Cam Lộc - Thành phố Cam Ranh
Được điều chỉnh lương hưu theo NĐ 88/2018/NĐ-CP từ 1/7/2018 như sau:
5.636.926 đồng X 1.0692 = 6.027.001 đồng.
2. Năm 2018 không có Nghị định 137/2018 về điều chỉnh lương hưu.
Tuy nhiên, năm 2018 có Nghị định 153/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018, quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng (Nghị định 153/2018/NĐ-CP).
Theo Nghị định 153/2018/NĐ-CP, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật BHXH năm 2014 cộng với mức điều chỉnh.
Trường hợp của bạn có thời gian đóng BHXH để tính lương hưu là 34 năm 4 tháng nên không thuộc đối tượng điều chỉnh theo Nghị định 153/2018/NĐ-CP