(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Khám chữa bệnh BHYT


Câu hỏi: BHYT bệnh viện bệnh nhiệt đới khám được ở đâu

[Người hỏi: HỒ MINH HUYÊN - Email: huyenho02111997@gmail.com . 1/16/2019 12:00:00 AM ] tôi và gia đình đang sử dụng BHYT của bệnh viện bệnh nhiệt đới khánh hòa. hôm nay tôi đem bh đi khám tại phòng khám đa khoa Tín Đức (Nha Trang) thì không được chấp nhận. tôi muốn hỏi bảo hiểm của tôi có thể sử dụng ở các bệnh viện nào và nếu tôi muốn khám bệnh ở bv Tín Đức thì tôi nên đổi địa điểm khám trên bảo hiểm sang những bệnh viện nào

Trả lời

[ 1/24/2019 12:00:00 AM]
BHXH Khánh Hòa phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa là Bệnh viện tuyến tỉnh; theo Luật BHYT về thông tuyến KCB thì thẻ BHYT của bạn được KCB thông tuyến (được hưởng BHYT) tại Bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn TP Nha Trang như: Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí NT, Bệnh viện 22-12, Bệnh viện Mắt SG-NT (là Bệnh viện tư nhân nên phải đóng chênh lệch giá viện phí) và Bệnh viện giao thông vận tải NT hoặc các cơ sở KCB trên địa bàn huyện, TX, TP (trừ TTYT TP Nha Trang, TTYT TP Cam Ranh, Bệnh viện ĐK KV Cam Ranh, Bệnh viện ĐK KV Ninh Hòa). Nếu bạn đến KCB tại các cơ sở KCB khác trên địa bàn TP NT thì chỉ được hưởng BHYT trong trường hợp cấp cứu hoặc có Giấy chuyển viện.

Theo Luật BHYT quy định: người tham gia BHYT được quyền (nhưng có hướng dẫn của cơ quan BHXH) đăng ký KCB BHYT ban đầu hoặc thay đổi nơi đăng ký ban đầu phù hợp với nơi cư trú hoặc nơi làm việc; bạn muốn khám bệnh ở Phòng khám Đa khoa Tín Đức thì đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu là cơ sở KCB từ tuyến huyện trở xuống. Tuy nhiên, bạn không cho biết nơi bạn đang sinh sống và làm việc nên không trả lời cụ thể về đổi địa điểm khám trên bảo hiểm sang những bệnh viện nào?