(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Những câu hỏi thường gặp


Câu hỏi: NLĐ thực hiện nghĩa vụ quân sự, DN có phải đóng BHXH không?

[Người hỏi: Nhàn - Email: nguyennhannnt1805@gmail.com . 11/29/2019 12:00:00 AM ] Xin được tư vấn trường hợp người lao đồng đang làm việc tại doanh nghiệp phải thực hien nghĩa vụ quân sự 18 tháng, thì doanh nghiệp có phải đồng BHXH cho người lao đồng trong thời gian này không? căn cứ vào thông tư, qui định nào? và doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì khác nữa không ah? xin cảm ơn

Trả lời

[ 12/2/2019 12:00:00 AM] Căn cứ vào Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Theo quy định trên, trường hợp người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ quân sự 18 tháng, thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH cho người lao động  trong thời gian này.                                                                                                                                       Đơn vị cần làm thủ tục báo giảm và chốt sổ theo quy định.