(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Các vấn đề khác


Câu hỏi: Đăng ký số điện thoại

[Người hỏi: Nguyễn thị thủy - Email: Nthuy081989@gmail.com . 11/9/2019 12:00:00 AM ] Cá nhân người lao động có thể tự đăng ký sdt với cơ quan bảo hiểm xã hội không? Và cách thức đăng ký như thế nào ? Khi doanh nghiệp không chịu đăng ký sdt của người lao động. Xin cảm ơn

Trả lời

[ 11/13/2019 12:00:00 AM] Bạn kê khai vào mẫu TK01-TS, nộp tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.