(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Chế độ Ốm đau


Câu hỏi: nghỉ ốm và nghỉ không lương chưa tới 14 ngày/tháng có phải đóng BHXH

[Người hỏi: Nhàn - Email: nguyennhannt1805@gmail.com . 11/4/2019 12:00:00 AM ] Hi anh/chị, trường hợp nhân viên trong 1 tháng có số ngày nghỉ ốm 12 ngày/tháng, và nghỉ không lương cũng 12 ngày/tháng. Vậy, trong tháng có phải đồng BHXH không ah? vì tình ra cả trong tháng người lao động không làm ngày nào cả? nếu không đóng BHXH thì báo giảm BHXH thuộc loại giảm gì? xin được tư vấn, cảm ơn.

Trả lời

[ 11/8/2019 12:00:00 AM] Theo quy định về quản lý thu:
    1. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.
    2. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.
Theo quy định trên nhân viên ở đơn vị bạn nghỉ ốm 12 ngày / tháng và nghỉ không lương 12 ngày/ tháng, như vậy không phải đóng bhxh, bhyt, bhtn.đối với trường hợp này  giảm đóng thì báo giảm nghỉ không lương vì không đủ điều kiện để giảm nghỉ ốm.