(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Việt Nam >> Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng bên ngoài đăng ký. 25/11/2008 BHXH Việt Nam
2 82/QĐ-BHXH Ban hành Quy định về tổ chức hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí KCB quản lý và sử dụng quỹ BHYT 20/1/2010 BHXH Việt Nam
3 CV 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT 31/5/2010 BHXH Việt Nam
4 CV 2283/BHXH-CSYT Tổ chức KCB BHYT tại trạm y tế xã 4/6/2010 BHXH Việt Nam
5 QĐ 1314/QĐ-BHXH ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. 2/12/2014 BHXH Việt Nam
6 4996/BHXH-CSYT: V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. 17/12/2014 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 1314/QĐ-BHXH: Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. 2/1/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 777/BHXH-BT: V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT. 12/3/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Công văn số 431/BHXH-QLT V/v kiểm tra rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC 14/6/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 công văn số 431/BHXH-QLT V/v kiểm tra, tiến độ rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC 14/6/2016 Tỉnh Khánh Hòa
11 Văn bản số 644/BHXH-QLT, về tình hình tham gia BHYT học sinh-sinh viên niên học 2015-2016 18/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Liên tịch số 05/LT-BHXH-GDĐ, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 18/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Liên tịch số 06/BHXH-TĐ về việc tăng cường công tác bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên 18/8/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
14 công văn số 716/BHXH-QLT về việc cử người tham gia chuẩn hóa, rà soát dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT tại đơn vị 12/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
15 công văn số 731/BHXH-GĐYT về việc thực hiện chấn chỉnh công tác giám định BHYT 6 tháng cuối năm 2016 16/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
16 Văn bản số 790/BHXH-KHTC về việc trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ 3/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
17 Công văn số 807/BHXH-QLT V/v bổ sung dân số và chuẩn hóa, rà soát dữ liệu HGĐ tham BHYT 7/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
18 công văn 837/BHXH-QLT về việc giao dịch điện tử đối với BHYT HSSV năm học 2016-2017 14/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
19 Văn bản số 857/BHXH-GĐYT về thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 18/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
20 Danh sách người hành nghề được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại bệnh viện 22-12 30/12/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
21 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa 24/3/2017 Tỉnh Khánh Hòa
22 Công văn số 318_BHXH-QLT Về việc cấp thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT 28/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
23 Công văn số 377_BHXH-QLT Về việc tham gia BHYT của học sinh, sinh viên 18/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
24 Công văn số 378/BHXH-QLT về việc tham gia BHYT của Học sinh - Sinh viên 18/5/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa