(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Việt Nam >> Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 2097/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội 25/5/2010 BHXH Việt Nam
2 CV 2834/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 9/7/2010 BHXH Việt Nam
3 CV 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 23/4/2013 BHXH Việt Nam
4 CV 2786/BHXH-CSXH rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 01 lần. 18/7/2013 BHXH Việt Nam
5 CV 5127/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT. 18/12/2013 BHXH Việt Nam
6 QĐ 01/QĐ-BHXH ban hành Quy định về hồ sơ và Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. 3/1/2014 BHXH Việt Nam
7 CV 537/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Trợ cấp hằng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015. 14/2/2014 BHXH Việt Nam
8 CV 538/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH theo TT số 03/2015/TT-BLĐTBXH. 14/2/2014 BHXH Việt Nam
9 CV 1683/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội. 20/5/2014 BHXH Việt Nam
10 CV 2017/BHXH-CSXH hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản. 9/6/2014 BHXH Việt Nam
11 CV 2998/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động. 19/8/2014 BHXH Việt Nam
12 QĐ 999/QĐ-BHXH ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 1/10/2014 BHXH Việt Nam
13 cv 3789/BHXH-CSXH mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 7/10/2014 BHXH Việt Nam
14 CV 4448/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 19/11/2014 BHXH Việt Nam
15 CV 4653/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 1/12/2014 BHXH Việt Nam
16 CV 1856/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội 22/5/2015 BHXH Việt Nam
17 CV 2102/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 10/6/2015 BHXH Việt Nam
18 CV 2538/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 10/7/2015 BHXH Việt Nam
19 CV 2578/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản 14/7/2015 BHXH Việt Nam
20 Công văn số 5435/BHXH-CSXH, hướng dẫn tạm thời việc giải quyết hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/01/2016 31/12/2015 BHXH Việt Nam
21 Quyết định 636/QĐ-BHXH, Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 16/4/2016 BHXH Việt Nam
22 Văn bản 877/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện kết luận thanh tra 20/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
23 Văn bản số 907/BHXH-CĐBHXH, ngày 31/10/2016 về thực hiện xử lý sau rà soát đối chiếu mẫu C65-HD2 với mẫu C79b-HD 31/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
24 Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2017 27/3/2017 Tỉnh Khánh Hòa
25 Công văn số 220/BHXH-QLT Về việc Khoán thời gian nhập liệu từ sổ BHXH vào phần mềm TST 31/3/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
26 Công văn số 284-BHXH-KTTN Về việc Thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2017 theo CV số 779/Sở LĐTB&XH 19/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
27 Quyết Định 166/QĐ-BHXH, Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 31/1/2019 BHXH Việt Nam