(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Tỉnh Khánh Hòa >> Cấp Sổ BHXH, Thẻ BHYT
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 công văn số 691/BHXH-QLT về việc thu hồi thẻ BHYT 5/9/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 văn bản số 888/BHXH-CST về tăng cường rà soát, cấp thẻ người dân xã đảo, huyện đảo, bãi ngang, xã miền núi đặc biệt khó khăn 26/10/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 văn bản số 918/BHXH-CST, ngày 04/11/2016 về việc rà soát trùng thẻ BHYT năm 2016 4/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 công văn số 240/BHXH-TCKT về chi rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động 24/1/2017 BHXH Việt Nam
5 Công văn số 76/BHXH-QLT Về việc cấp thẻ BHYT cho người cận nghèo theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND 15/2/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 Công văn số 164/BHXH-CST, V/v Hướng dẫn quy trình rà soát và bàn giao sổ cho người lao động 3/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn 834/BHXH-CS, V/v thay đổi một số thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT và thực hiện một số nội dung về KCB BHYT 17/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn 877/BHXH-CST, V/v quét chữ ký trên phần mềm để in trên bìa sổ và tờ rời BHXH 24/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Công 728/BHXH-CST, V/v phân cấp in thẻ BHYT đối tượng hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng 26/4/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 Báo cáo 2079/BC-BHXH, tình hình tham gia BHYT học sinh - sinh viên năm học 2017-2018 13/9/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Công văn 3025/BHXH-CST V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2019 18/12/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Thống báo 479/TB-BHXH, V/v cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh khánh Hòa 19/3/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Công văn 866/BHXH-CST, V/v Chốt sổ BHXH điện tử không nộp kèm sổ BHXH bản giấy. 26/4/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa