(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Tỉnh Khánh Hòa >> Giám định BHYT
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Thông báo Về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2014 – 2015 18/8/2014 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 V/v thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 1/10/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 V/v thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 1/10/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 văn bản số 1002/BHXH-CĐBHXH về việc hướng dẫn thanh toán chi phí giám định y khoa 28/11/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Thông tư số 46/2016/TT-BYT về việc Ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 30/12/2016 Trung ương
6 Công văn số 32/BHNĐ-KHTH về việc đăng ký mẫu chử ký các bác sĩ và mẫu dấu 12/1/2017 Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn số 278/BHXH-GDYT về việc Thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu 17/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Công văn 477/BHXH-QLT V/v cấp thẻ và quyết toán tiền ngân sách đối với các đối tượng theo QĐ số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 14/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Công văn số 857/BHXH-GĐBHYT, V/v Thông báo cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2017 đối với thẻ BHYT tỉnh ngoài phát hành 18/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 Thông tư 39/2017/TT-BYT, Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở 18/10/2017 Trung ương
11 Công văn 1309/BHXH-GDYT, Thông báo danh mục thuốc, vật tư y tế đã được mã hóa 25/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Công văn 468/BHXH-GĐYT V/v thông báo cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu 6/12/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Công văn 2523/BHXH-GĐYT, V/v thông báo cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện đăng ký KCB ban đầu 31/10/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa