(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Trung ương >> Quyết định
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 6282/2003/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán 8/12/2003 Trung ương
2 23/2005/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/8/2005 Trung ương
3 QĐ 23/2005/QĐ-BYT Ban hành quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 30/8/2005 Trung ương
4 QĐ 1221/QĐ-BYT ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học. 7/4/2008 Trung ương
5 QĐ 21/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 9/6/2008 Trung ương
6 21/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh 24/6/2008 Trung ương
7 4578/QĐ-BYT Về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn 20/11/2009 Trung ương
8 613/QĐ-TTg Trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ từ 15 đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động 6/5/2010 Trung ương
9 QĐ 3759/QĐ-BYT Về việc ban hành phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y 8/10/2010 Trung ương
10 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo 26/6/2012 Trung ương
11 QĐ 538/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toán dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020. 29/3/2013 Trung ương
12 QĐ 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. 30/8/2013 Trung ương
13 QĐ 1299/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi" 4/8/2014 Trung ương
14 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 24/11/2014 Trung ương
15 QĐ 77/2014/QĐ-TTg Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 24/12/2014 Trung ương
16 QĐ 08/2015/QĐ-TTg về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 9/3/2015 Trung ương
17 Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hi 9/3/2015 Trung ương
18 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 25/3/2015 Trung ương
19 QĐ 1584/QĐ-TTg V/v giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020. 14/9/2015 Trung ương
20 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17/11/2015 Trung ương
21 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y t 27/11/2015 Trung ương