(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Trung ương >> Thông tư
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 TT 33-TT/LB quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp BHXH thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày 25/6/1987 Trung ương
2 TTLB 14/TTLB Hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí. 30/9/1995 Trung ương
3 TTLT 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp 20/4/1998 Trung ương
4 TT 11/1999/TTLT-BYT-BHXH hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội 22/6/1999 Trung ương
5 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 26/1/2006 Trung ương
6 TT 03/2006/TTLT-BYT- BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995... 26/1/2006 Trung ương
7 TT 12/2006/TT- BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp 10/11/2006 Trung ương
8 TT 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc 30/1/2007 Trung ương
9 TT 19/2008/TT-BLĐTBXHSửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện ... 23/9/2008 Trung ương
10 TT 29/2008/TT-LĐTBXH Về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh... 28/11/2008 Trung ương
11 09/2009/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật BHYT 14/8/2009 Trung ương
12 10/2009/TT-BYT Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 14/8/2009 Trung ương
13 07/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 5/4/2010 Trung ương
14 TT 12/2010/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh 29/4/2010 Trung ương
15 TTLT 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và 28/12/2010 Trung ương
16 TTLT 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và 28/12/2010 Trung ương
17 TT 02/2011/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 20/1/2011 Trung ương
18 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 28/4/2011 Trung ương
19 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 28/4/2011 Trung ương
20 54/2011/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại nghị định số 2 28/4/2011 Trung ương
21 TT 31/2011/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 11/7/2011 Trung ương
22 TT 49/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia 30/12/2011 Trung ương
23 04/2012/TTLT-BYT-BTC Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 29/2/2012 Trung ương
24 TT 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011... 8/6/2012 Trung ương
25 Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung ... 18/10/2012 Trung ương
26 TT 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH. 30/1/2013 Trung ương
27 TT 04/2013/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 1/3/2013 Trung ương
28 TT 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện 20/8/2013 Trung ương
29 TT 13/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ 21/8/2013 Trung ương
30 TT 27/2013/TT-BYT ban dành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. 18/9/2013 Trung ương
31 TT 34/2013/TT-BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày 28/10/2013 Trung ương
32 TT 36 /2012/TT-BLĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 28/12/2013 Trung ương
33 TT 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 10/1/2014 Trung ương
34 TTLT 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 14/7/2014 Trung ương
35 TT 03/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH. 23/1/2015 Trung ương
36 TT 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ 2/2/2015 Trung ương
37 Thông tư 05/2015/TT-BYT Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế 17/3/2015 Trung ương
38 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 14/4/2015 Trung ương
39 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 31/7/2015 Trung ương