(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Trung ương >> Luật
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Luật Bảo hiểm xã hội 29/6/2006 Trung ương
2 Luật Bảo hiểm Y tế 28/11/2008 Trung ương
3 Luật 38/2012/QH13 Luật Việc làm. 16/11/2013 Trung ương
4 Luật 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 13/6/2014 Trung ương
5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 20/11/2014 Trung ương
6 Luật 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội. 20/11/2014 Trung ương