(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Việt Nam >> Lĩnh vực khác
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 951/BHXH-VP không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp 12/3/2012 BHXH Việt Nam
2 3783/BHXH-PC về việc Thông báo các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam 10/2/2015 BHXH Việt Nam
3 QCPH 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành ánn ân sự. 8/5/2015 BHXH Việt Nam
4 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS: Quy chế Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự.. 8/5/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 1699/BHXH-CSXH: V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010. 11/5/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 QĐ 591/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT". 12/5/2015 BHXH Việt Nam
7 TL 2069/TL-BHXH thể lệ cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. 8/6/2015 BHXH Việt Nam
8 Công văn số 3170/BHXH-BT 24/8/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 QĐ 919/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 26/8/2015 BHXH Việt Nam
10 CV 3711/BHXH-PC Đẩy mạnh triển khai tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp"... 29/9/2015 BHXH Việt Nam
11 QĐ 1024/QĐ-BHXH V/v công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 30/9/2015 BHXH Việt Nam
12 Quyết định số 1142/QĐ-BHXH ngày 22/10/2015: Ban hành Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam 22/10/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/11/2015 BHXH Việt Nam
14 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/11/2015 BHXH Việt Nam
15 công văn số 222/BHXH-TNTKQTTHC V/v báo cáo đánh giá việc triển khai Quyết định 2342 /QĐ-UBND 4/7/2016 Tỉnh Khánh Hòa
16 Công văn 551/BHXH-QLT, ngày 19/7/2016 V/v ứng dụng CNTT thực hiện hiệu chỉnh bỗ sung dữ liệu trong chương trình SMS 19/7/2016 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
17 Quyết định số 3939/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 26/12/2016 Tỉnh Khánh Hòa
18 Quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017 30/12/2016 Tỉnh Khánh Hòa
19 Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc ban hành kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 6/1/2017 Tỉnh Khánh Hòa
20 Công văn số 231/BHXH-VP Hướng dẫn kiểm tra, rà soát văn bản do BHXH tỉnh ban hành năm 2016 27/2/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
21 Công văn thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc bị mất không còn giá trị 17/3/2017 Trung ương
22 Quyết định 838/QĐ-BHXH V/v Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 29/5/2017 BHXH Việt Nam
23 Quy chế Số 3461/QCPH-TCCS-BHXH, Phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN 16/8/2017 Trung ương
24 Công văn 08/BHXH-TĐKT, V/v phát động phong trào thi đua yêu nước Nghành BHXH năm 2018 2/1/2018 BHXH Việt Nam
25 Quyết định số 54/QĐ-BHXH, Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội 5/1/2018 BHXH Việt Nam
26 Nghị Quyết 05/2019/NQ-HĐTP, Hướng dẫn xử lý tội gian lận và chốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. 15/8/2019 Trung ương
27 Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2019. 7/10/2019 Trung ương