(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

Dự trữ (không chọn) >> Lĩnh vực khác của BHXH Khánh Hòa
Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện 10/4/2015 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
2 Công văn số 228/BHXH-VP Về việc thông báo Lịch trực Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch 4/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
3 Công văn số 321_BHXH-VP Về việc rà soát hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt NAm ban hành 28/4/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
4 Thông báo số 199/TB-BHXH, V/v Thự hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ 30/6/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
5 Công văn 586/BC-BHXH, Tình hình thực hiện thang lương, bảng lương và chuyển xếp lượng của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ 12/7/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
6 Công văn số 918/BHXH-TNTKQTTHC, V/v tiếp nhận hồ sơ trong quá trình nâng cấp phần mềm 31/8/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
7 Công văn 999/BHXH-TNTKQTTHC, V/v triển khai thực hiện công văn 8236/UBND của UBND tỉnh 15/9/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
8 Thông báo 1223/TB-BHXH, Cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4 của BHXH tỉnh Khánh Hòa 13/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
9 Công văn 1311/BHXH-VP, V/v Tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 25/10/2017 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
10 Quyết định số 215/QĐ-BHXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 8/2/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
11 Kế hoạch 242/KH-BHXH, V/v kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 22/2/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
12 Thông báo số 532/BHXH-TCCB, thông báo chỉ số xếp hạng và cải cách hành chính năm 2017 4/4/2018 BHXH Tỉnh Khánh Hòa
13 Danh sách các điểm chi trả tại xã, phường, thị trấn của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa. 3/9/2019 BHXH Tỉnh Khánh Hòa