(0258) 3.827447
Đăng ký | Đăng nhập |Tìm kiếm

Chào mừng bạn đến với website BHXH Tỉnh Khánh Hòa. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: Tiệp nhận và trả KQ TTHC (0258).3812523; Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (0258) 3.827446; Lĩnh vực Chế độ BHXH (0258) 3.827443;  Lĩnh vực CST (0258) 3.810019;  Lĩnh vực GĐ BHYT (0258) 3.823167. Hotline: (0258) 3.816251 - Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc

BHXH Việt Nam

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 2097/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội 25/5/2010 BHXH Việt Nam
2 CV 2834/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 9/7/2010 BHXH Việt Nam
3 CV 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 23/4/2013 BHXH Việt Nam
4 CV 2786/BHXH-CSXH rà xoát, kiểm tra trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp 01 lần. 18/7/2013 BHXH Việt Nam
5 CV 5127/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT. 18/12/2013 BHXH Việt Nam
6 QĐ 01/QĐ-BHXH ban hành Quy định về hồ sơ và Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. 3/1/2014 BHXH Việt Nam
7 CV 537/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Trợ cấp hằng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015. 14/2/2014 BHXH Việt Nam
8 CV 538/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH theo TT số 03/2015/TT-BLĐTBXH. 14/2/2014 BHXH Việt Nam
9 CV 1683/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội. 20/5/2014 BHXH Việt Nam
10 CV 2017/BHXH-CSXH hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản. 9/6/2014 BHXH Việt Nam
11 CV 2998/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động. 19/8/2014 BHXH Việt Nam
12 QĐ 999/QĐ-BHXH ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 1/10/2014 BHXH Việt Nam
13 cv 3789/BHXH-CSXH mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 7/10/2014 BHXH Việt Nam
14 CV 4448/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 19/11/2014 BHXH Việt Nam
15 CV 4653/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 1/12/2014 BHXH Việt Nam
16 CV 1856/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội 22/5/2015 BHXH Việt Nam
17 CV 2102/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 10/6/2015 BHXH Việt Nam
18 CV 2538/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 10/7/2015 BHXH Việt Nam
19 CV 2578/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản 14/7/2015 BHXH Việt Nam
20 Công văn số 5435/BHXH-CSXH, hướng dẫn tạm thời việc giải quyết hưởng chế độ BHXH từ ngày 01/01/2016 31/12/2015 BHXH Việt Nam
21 Quyết định 636/QĐ-BHXH, Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 16/4/2016 BHXH Việt Nam
22 Quyết Định 166/QĐ-BHXH, Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 31/1/2019 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng bên ngoài đăng ký. 25/11/2008 BHXH Việt Nam
2 82/QĐ-BHXH Ban hành Quy định về tổ chức hợp đồng KCB, giám định, chi trả chi phí KCB quản lý và sử dụng quỹ BHYT 20/1/2010 BHXH Việt Nam
3 CV 2147/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT 31/5/2010 BHXH Việt Nam
4 CV 2283/BHXH-CSYT Tổ chức KCB BHYT tại trạm y tế xã 4/6/2010 BHXH Việt Nam
5 QĐ 1314/QĐ-BHXH ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT. 2/12/2014 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 QĐ 1111/QĐ-BHXH ban hành quy định quản lý Thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 25/10/2011 BHXH Việt Nam
2 CV 3658/BHXH-BT truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non. 17/9/2013 BHXH Việt Nam
3 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. 10/10/2014 BHXH Việt Nam
4 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT. 10/10/2014 BHXH Việt Nam
5 Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT 12/3/2015 BHXH Việt Nam
6 CV 2085/BHXH-BT đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình. 8/6/2015 BHXH Việt Nam
7 CV 3170/BHXH-BT Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. 24/8/2015 BHXH Việt Nam
8 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 9/9/2015 BHXH Việt Nam
9 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 9/9/2015 BHXH Việt Nam
10 QĐ 959/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. 9/9/2015 BHXH Việt Nam
11 Công văn số 335_BHXH-QLT V/v cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc chống lạm dùng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 9/5/2017 BHXH Việt Nam
12 Quyết định 929/QĐ-BHXH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ... 26/7/2018 BHXH Việt Nam
13 Công văn,1154/CNTT-PM,V/v nâng cấp phần mền TST đáp ứng công văn số 3045/BHXH-BT, 3046/BHXH-TS 2/10/2019 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực chi

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành

Lĩnh vực Cấp sổ thẻ

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 Quyết định 1035/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội. 1/10/2015 BHXH Việt Nam
2 Quyết định 1035/QĐ-BHXH: Ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội. 1/10/2015 BHXH Việt Nam
3 Quyết định 1300/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 6/11/2015 BHXH Việt Nam
4 Quyết định 1300/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam 6/11/2015 BHXH Việt Nam

Lĩnh vực khác

Stt Tên văn bản Tải về Ngày có hiệu lực Nơi ban hành
1 CV 951/BHXH-VP không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp 12/3/2012 BHXH Việt Nam
2 3783/BHXH-PC về việc Thông báo các đơn vị đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với BHXH Việt Nam 10/2/2015 BHXH Việt Nam
3 QCPH 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS Phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục THADS trong công tác thi hành ánn ân sự. 8/5/2015 BHXH Việt Nam
4 QĐ 591/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT". 12/5/2015 BHXH Việt Nam
5 TL 2069/TL-BHXH thể lệ cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. 8/6/2015 BHXH Việt Nam
6 QĐ 919/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam 26/8/2015 BHXH Việt Nam
7 CV 3711/BHXH-PC Đẩy mạnh triển khai tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách TTHC và giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp"... 29/9/2015 BHXH Việt Nam
8 QĐ 1024/QĐ-BHXH V/v công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 30/9/2015 BHXH Việt Nam
9 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/11/2015 BHXH Việt Nam
10 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/11/2015 BHXH Việt Nam
11 Quyết định 838/QĐ-BHXH V/v Ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN 29/5/2017 BHXH Việt Nam
12 Công văn 08/BHXH-TĐKT, V/v phát động phong trào thi đua yêu nước Nghành BHXH năm 2018 2/1/2018 BHXH Việt Nam
13 Quyết định số 54/QĐ-BHXH, Ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội 5/1/2018 BHXH Việt Nam